LCA-analys – ett verktyg för långsiktigt hållbara projekt

LCA-analys – ett verktyg för långsiktigt hållbara projekt

Matt Pattersson, Tengbom och en träkonstruktion i en separat bild till höger

För att kunna planera och argumentera för så klimatsmarta projekt som möjligt väljer arkitektkontoret Tengbom att använda LCA-analys.

LCA-analys är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts livscykel. Den här metoden har nu Tengbom valt att använda redan i tidigt skede i sin verksamhet. Målet är att ha konkreta argument i dialog med kund för att kunna uppnå en hållbarare produkt.

- Hållbarhet är så brett att man kan lätt bli handlingsförlamad. LCA-analys är bra för det blir väldigt konkret. Vi har tagit beslut att jobba mycket mer aktivt med LCA-analys framöver och utbildat fler medarbetare på kontoret, berättar Matt Pattersson, kontorschef på Tengbom i Jönköping.

Bra effekt med liten insats

De jobbar nu aktivt med LCA-analys i sina projekt, som ett designverktyg i början av processen. Matt menar att det ger bra effekt med relativt liten insats.

- Vi har en stor roll att spela tidigt i processen. Det går inte bara att argumentera med magkänslor och nu kan vi med konkreta argument och kalkyler visa en kund att en trästomme kan vara det bästa både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt om man ser till både kostnad för underhåll och förvaltning, inköp och klimatpåverkan under en 40-årsperiod.

För att ytterligare utveckla sitt hållbarhetsarbete deltar de bland annat i många av de träffar vi anordnar för en klimatsmart bygg- och fastighetssektor, ofta tillsammans med nätverket CCC Jönköpings län där de också är medlemmar.

- Vi uppskattar hur konkreta eventen har varit hittills. Ni har hittat den rätta balansen mellan inspiration och användbarhet, säger Matt.

Läs mer om:

LCA-analys på Boverkets hemsida (Extern länk)

Vårt arbete för en klimatneutral bygg-och fastighetssektor

CCC Jönköpings län (Extern länk)