Energikontor Norra Småland

Inspireras till grön omställning i ditt företag

Det finns många goda exempel på företag som ställt om och som ser mervärdet av sin gröna omställning. Ta del av dem och inspireras du också!

Snabbare omställning till fossilfria transporter

Transporter är den största utsläppskällan av växthusgaser i Jönköpings län. För några år sedan var de förnybara alternativen i transportsektorn inte tillräckligt starka och självklara för att länet ska nå ambitionen om att vara ett klimatsmart plusenergilän 2045. Nu ser förutsättningarna annorlunda ut.

CONSTR:ACT

CONSTR:ACT – ett projekt för en klimatneutral bygg- och fastighetssektor i Jönköpings län.

EFFEKT

EFFEKT - ett projekt för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i länet. 

Grön elsladd formad som en spargris.

RE:AGERA

RE:AGERA – ett projekt för grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling av näringslivet i Jönköpings län.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar om arbetet för ett klimatsmart och hållbart län.