Energikontor Norra Småland

Möte med Energikontoret

Läs mer om Energikontoret

Energikontor Norra Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige har funnits sedan 2012. Idag är vi 15 medarbetare. Vi arbetar i Jönköpings län med projekt inom förnybar energi och energieffektivisering, inom områdena hållbara transporter, hållbart resande, hållbart byggande och renovering samt energieffektiva företag. Vi är en del av Region Jönköpings län.

Om Energikontoret
Logo PEF

Vår konferens om förnybar energi och energieffektivisering

Anmäl dig till Plusenergiforum 2020

Plusenergiforum är Energikontorets årliga, regionala konferens om förnybar energi och energieffektivisering. Med föredrag, information, diskussioner och samtal inom våra profilområden ska denna arena vara en del av hållbarhetsarbetet och att göra Jönköpings län till ett plusenergilän.

Framtidens hållbara transporter och resande – Klimatveckans stora konferens: 
Plusenergiforum 2020 hålls
onsdagen den 16 september - den här gången i digitalt format. Konferensen kommer därmed att inleda Klimatveckan 2020 och tema för årets konferens är framtidens hållbara transporter och resande.

Program 2020

Plusenergiforum