ST-läkare

Vi tror att medarbetare som trivs i sitt arbete känner arbetsglädje och presterar bättre. Därför är det viktigt för oss att du som medarbetare känner att du får utvecklas hos oss, att du har inflytande och kan påverka din arbetsdag.

Att arbeta som ST i allmänmedicin i Vårdcentralerna Bra Liv 

Som ST-läkare i allmänmedicin kommer du att känna samhörighet såväl med din vårdcentral som med ST-läkargrupperna, som träffas en dag varje månad i seminarieform. Där får du tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. En halv dag i veckan är också avsatt för egna studier och reflektion - utöver den tid som krävs för patientadministration.

Som stöd i din utbildning finns erfarna specialister i allmänmedicin och handledare. 

  • Du möter ett brett spann av patienter, med många olika diagnoser och i alla åldrar.
  • För ST i Bra Liv är en del av randning att ta patienter via appen Bra Liv nära. 
  • Samverkan i olika former är en stor del av din vardag. Dels sker samverkan med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen i diagnosinriktade team, samverkan med olika sjukhuskliniker, men även med andra aktörer utanför Region Jönköpings län såsom kommunen (hemsjukvård och särskilda boenden), försäkringskassan, arbetsförmedlingen, sociala myndigheter med flera.
  • Som ST i Vårdcentralerna Bra Liv är du garanterad en fortsatt anställning som specialist i allmänmedicin. I god tid innan uppnådd specialistkompetens presenteras tjänster på våra olika vårdcentraler som Bra Liv kan erbjuda. 
  • Arbetstiden är för en heltid 40 timmar per vecka. Vanlig arbetstid är måndag till fredag, mellan ca klockan 8.00-17.00 (skillnader kan förekomma). I tjänsten ingår viss jourtjänst på gemensam närakut och bakjour. 

På Primärvårdens FoU-enhet finns bland annat fem disputerade allmänmedicinare som gärna hjälper dig med projektarbete inom ST och om du önskar finns även möjlighet till forskning under din ST-tjänstgöring.

Forsknings-ST i primärvården

Regionen möjliggör för intresserade ST-läkare att kombinera sin kliniska tjänstgöring med forskarutbildning för att genomföra doktorandarbete.

Region Jönköpings län vill stödja och stimulera till klinisk forskning inom primärvård. Avsikten är att bidra till kunskapsbaserad vård samt förbättrings- och kvalitetsutveckling av primärvården. Region Jönköpings län har en lång tradition av kvalificerad och praktiknära forskning inom primärvård genom Primärvårdens FoU-enhet, Futurum. 

 

 

Läs mer om ST-utbildning inom ST allmänmedicin i Region Jönköpings län
ST inom allmänmedicin, Region Jönköpings län