Livshjulet - informationsfilmer från Rehab

Vi inom Rehab på Bra Liv Väster vårdcentral bjuder in dig till våra föreläsningar inom Livshjulet!

Här finns råd, tips och övningar för dig. Vår förhoppning är att filmerna ska ge dig information som ska komplettera din rehabilitering.

  • Du har varit i kontakt med någon på Bra Liv Väster vårdcentral och där fått tips om att gå in och titta på någon av våra filmer, inför ett kommande besök eller efter ett besök.
  • Kontakta oss på rehab vid frågor

Smärta - Det gör ont

 

Smärta - Medicin och aktivitet

Stress - Lär dig lyssna på kroppens signaler :

Stress - Veckoschema för balans mellan aktivitet och vila

 

Rehabkoordinering

 

Ältande och grubblande 

 

 

Nedstämdhet och depression

 

 

Mindfulness - Medveten närvaro

Att ge dig själv en medveten stund, ett ögonblick för att ta hand om dig själv och visa dig själv kärlek, ger dig möjlighet att expandera och utvecklas och uppleva inre frihet.
 
Vardagen rullar på och kanske upplever du ofta en inre stress och en oro.
Stanna här en stund, öppna upp och andas lugnt. Du behöver det.
 
Att vara närvarande har ett starkt samband med upplevd hälsa.
När du är närvarande i ditt liv kan du lättare uppmärksamma och känna tacksamhet över det du har. Du har lättare att fatta genomtänkta och välgrundade beslut och dina relationer blir bättre. 
 
Dessutom ökar det din medkänsla för dig själv och andra. Du blir medveten om vad du behöver och du har lättare att förstå och sätta dig in i andras perspektiv. 

Ta dig tiden. Du är värd att må bra

 

Mindfulnessövningar: