Fysioterapin, Väster vårdcentral

Vi erbjuder undersökning, rådgivning och bedömning av besvär och smärttillstånd från muskulatur, leder och nervsystemet.

010-244 89 56

Knappa in personnummer och telfonnummer. Vi ringer åter upp måndag-fredag klockan 7:00-9:00 

Fysioterapeuter
Fanny Andersson
Anja Kultus

Till oss kan du vända dig med eller utan en remiss. 

För dig med:

 • Smärtor från muskler och leder i rygg, nacke och övriga kroppen
 • Försämrad gångförmåga
 • Rehabiliteringsbehov efter skador
 • Stroke och andra neurologiska sjukdomar
 • Huvudvärk, migrän och yrsel
 • Stressrelaterade symtom
 • Andningsrelaterade symtom

De behandlingsmetoder vi använder innefattar bland annat:

 • Stötvågsterapi – hjälper för bland annat långvarig muskulär smärta , tendiniter, svullnad, hälsporre.
 • Akupunktur
 • Gruppträning
 • Mindfulness - Individuell träning eller gruppträffar