Fysioterapin, Bra Liv Väster vårdcentral

Vi erbjuder undersökning, rådgivning och bedömning av besvär och smärttillstånd från muskulatur, leder och nervsystemet.

010-244 15 40

Du kan även boka tid till våra fysioterapeuter i appen Bra Liv nära. 

Anpassad träning kan förebygga skador men även vara en behandling vid sjukdom, skador och smärta. Vi kan hjälpa dig att analysera orsaken till dina problem.

Tillsammans planerar vi eventuell behandling eller andra åtgärder. 

Du kan vända dig till oss för

  • Smärtor från muskler och leder
  • Försämrad gångförmåga
  • Rehabiliteringsbehov efter skada
  • Stroke eller andra neurologiska sjukdomar
  • Huvudvärk och yrsel
  • Andningsrelaterade symtom
  • Råd och inspiration för att komma igång med fysisk aktivitet

Vi har bland annat kompetens inom:

ortopedisk medicin, akupunktur, smärtbehandling, ortopedisk manuell terapi, stötvågsbehandling, kvinnohälsa.

Föreläsningar

Vi erbjuder även digital artrosskola och digitala föreläsningar.

 

Välkommen till fysioterapeut / sjukgymnast:
Fanny Andersson, Anja Kultus, Anna Fjällström Wallerek