Artrosskola

Artrosskola är en patientskola för dig som har artros eller långvarig smärta.

010-244 89 56

Måndag–fredag 8.30–9.00

  • Artrosskolan är en mötesplats där vårdcentralen i samarbete med reumatikerföreningen underlättar för människor med artros eller långvarig smärta/fibromyalgi.
  • Deltagarna får kunskap om sin sjukdom och inspiration till att öka sitt eget välbefinnande genom träning och genom erfarenhetsutbyte i gruppen.
  • Deltagarna möter en sjukgymnast som leder de teoretiska och praktiska momenten, samt informatör från reumatikerförbundet.