Träning för äldre

Fysisk aktivitet
Det är viktigt att vara fysisk aktiv Foto: Johan Avby Werner

Det är alltid bra att röra på sig. Våra kroppar är gjorda för att vara aktiva. Men är behöver man tänka på något speciellt när man som senior ska börja träna?

Specialistsjuksköterska Maria Eklund har bjudit in sin kollega Johan Samuelsson som är sjukgymnast för att diskutera frågor kring träning för äldre.