Mindfulness

himmel
Foto: Region Jönköpings län

Sjuksköterska Maria Eklund har bjudit in kurator Piah Sandberg för att prata om mindfulness, som betyder "medveten närvaro".

På Kungshälsans vårdcentral finns möjligheten att delta i kurs om mindfulness (2018). Där får man lära sig att iaktta, observera och att förhålla sig till sina känslor och tankar. I detta avsnitt av podden får du även möjlighet att prova mindfulness i liten skala.