Program 2024

UNDER UPPBYGGNAD

07:30 Frukost + mingel   
08:30 Välkommen   
09:00    
     
     
     
     
     
12:00 LUNCH   
13:15    
13:45    
14:15    
14:55    
16:10 Avslut