Mötesarena Bra Liv 2024

Människor

Att arbeta tillsammans är framgång!

2, 3, 8 och 9 oktober

Anmälan

Öppnar snart (Lärande- och Kompetensportalen)

Program

Se detaljerat program

Mer om Mötesarena Bra Liv

Hösten 2013 var första gången som vi hälsade alla medarbetare i Bra Liv välkomna till vår första Mötesarena Bra Liv. Devisen var då som nu…

Att komma tillsammans är början

Att ha en mötesarena där du och jag får möjlighet att träffas och samtala med kollegor är början. Vi arbetar med värdegrund, mål, uppdrag, utbildningsbehov och yrkesspecifik reflektion/dialog. Detta för att vi ska trivas, utvecklas och kunna göra ett bra jobb och skapa mer värde för våra invånare.

Att förbli tillsammans är framsteg

33 vårdcentraler som förblir tillsammans och ser värdet av varandra som individer och yrkesprofessioner ger möjlighet till framsteg, både ur ett chefs/medarbetar- och patientperspektiv.

Att arbeta tillsammans är framgång

33 regiondrivna vårdcentraler, där vi som chefer och medarbetare arbetar tillsammans är framgång.

Att arbeta tillsammans

är grunden för en kreativ, stolt och framgångsrik verksamhet. Ensam är inte starkast, bra lagarbete är starkare. Tillsammans kan vi göra mer och göra det bättre.