Mötesarena Bra Liv 2022

Människor

Det som har varit har varit – Det är som det är – Men hur det blir kan vi påverka!

Dokumentation

Två år med coronapandemin – vad är viktigt att vi lär och tar med? - Lottie Knutson (pdf-fil, 5556 kB)

Coronapandemin i världen och Sverige - Anders Tegnell (pdf-fil, 3106 kB)

Coronapandemin i Region Jönköpings län - Malin Bengnér (pdf-fil, 1251 kB)

Coronapandemin i ett historiskt perspektiv - Anders Dybélius (pdf-fil, 334 kB)

Mötesarena Bra Liv 2022 - Charlotta Larsdotter (pdf-fil, 1710 kB)

Goda exempel:

Asthma Tuner - Sandra Andersson och Glenda Lavesson (pdf-fil, 2370 kB)

Så gör vi Nära vård - Victor Feldin (pdf-fil, 55 kB)

Program

Se detaljerat program

Mer om Mötesarena Bra Liv

Hösten 2013 var första gången som vi hälsade alla medarbetare i Bra Liv välkomna till vår första Mötesarena Bra Liv. Devisen var då som nu…

Att komma tillsammans är början

Att ha en mötesarena där du och jag får möjlighet att träffas och samtala med kollegor är början. Vi arbetar med värdegrund, mål, uppdrag, utbildningsbehov och yrkesspecifik reflektion/dialog. Detta för att vi ska trivas, utvecklas och kunna göra ett bra jobb och skapa mer värde för våra invånare.

Att förbli tillsammans är framsteg

33 vårdcentraler som förblir tillsammans och ser värdet av varandra som individer och yrkesprofessioner ger möjlighet till framsteg, både ur ett chefs/medarbetar- och patientperspektiv.

Att arbeta tillsammans är framgång

33 regiondrivna vårdcentraler, där vi som chefer och medarbetare arbetar tillsammans är framgång.

Att arbeta tillsammans

Är grunden för en kreativ, stolt och framgångsrik verksamhet. Ensam är inte starkast, bra lagarbete är starkare. Tillsammans kan vi göra mer och göra det bättre.