Var med och påverka!

En stor del av dagen handlar om framtiden, utifrån de olika perspektiv som Region Jönköpings län satt som strategiskt viktiga.

Vad anser du är viktigt att Vårdcentralerna Bra Liv har fokus på och arbetar med 2023? 

Fundera gärna utifrån de olika perspektiven:

  • Medborgare och kund
  • Process och produktion
  • Medarbetare
  • Lärande och förnyelse
  • Ekonomi
  • Hållbarhet