Specialist i allmänmedicin

Vi tror att medarbetare som trivs i sitt arbete känner arbetsglädje och presterar bättre. Därför är det viktigt för oss att du som medarbetare känner att du får utvecklas hos oss, att du har inflytande och kan påverka din arbetsdag.

Att arbeta som specialist i allmänmedicin i Vårdcentralerna Bra Liv 

 • Du möter ett brett spann av patienter, med många olika diagnoser och i alla åldrar.
 • Vårt riktvärde är att varje specialist i allmänmedicin ansvarar för ett befolkningsunderlag på ca 1500 patienter.
 • I arbetsuppgifterna ingår tjänstgöring på läkarmottagningen, äldreboende och barnhälsovården.
 • Handledning av studenter är ett annat spännande uppdrag. Hit kommer utbildningsläkare men även andra yrkesroller under sin utbildning.
 • Våra digitala verktyg "Bra Liv nära" och 1177 ingår i din roll hos oss. Dessa är arbetsredskap som ger mer flexibilitet i ditt arbete. 
 • Samverkan i olika former är en stor del av din vardag. Dels sker samverkan med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen i team, samverkan med olika sjukhuskliniker, men även med andra aktörer utanför Region Jönköpings län såsom kommunen (hemsjukvård och särskilda boenden), försäkringskassan, arbetsförmedlingen, sociala myndigheter med flera.
 • Vi arbetar även med olika former av livsstilsinriktat preventionsarbete.
 • Arbetstiden är för en heltid 40 timmar per vecka. Vanlig arbetstid är måndag till fredag, mellan ca klockan 8.00-17.00 (skillnader kan förekomma). I tjänsten ingår även jourtjänst på gemensam närakut och bakjour. 

Kompetensutveckling

Hos Vårdcentralerna Bra Liv har du som läkare stora möjligheter till individuell kompetensutveckling.

 • Du erbjuds en mångsidig sysselsättning i en miljö där målsättning är ”En bättre hälsa för alla”.
 • Individuella och prestationsbaserade löner. Vi erbjuder även extra zontillägg för dig som anställs på vårdcentral i glesbygden. 
 • Möjlighet att kombinera klinik med forskning via Futurum, akademin för hälsa och vård.
  Forskning och lärande i hälso- och sjukvården
 • Vårdcentralerna Bra Liv uppmuntrar läkare som är intresserade av ledarskap att delta i något av Qulturums ledarskapsutbildningar.
  Qulturum, centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård
 • Vårdcentralerna Bra Liv erbjuder även ett eget chefstraineeprogram för medarbetare som är intreserad av ledarskap. 
 • Varje läkare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan som utvärderas och uppdateras en gång per år tillsammans med närmaste chef.
 • Varje läkare erbjuds årligen kompetensutvecklingsdagar inom: 
  • Faktautbildning
  • Klinisk kurs för att höja kompetens inom visst område
  • Nätverksträffar
  • Nationella nätverksträffar/SFAM/Läkarstämma
  • Internationella konferenser