Nässjö utbildningscentrum

Vårdcentralerna Bra Liv har ett eget utbildningscentrum för svenska läkarstudenter som studerat utomlands, utomlandsutbildade läkare som ska börja BT och har svensk språknivå på C1 samt specialister i allmänmedicin som kommer från andra EU länder och vill börja jobba inom Vårdcentralerna Bra Liv.

Nässjö utbildningscentrum är en del av Bra Liv Nässjö vårdcentral inom Vårdcentralerna Bra Liv.

Här får läkare genomgå ett program på cirka 15 veckor under en termin som ger en fördjupad introduktion i svensk sjukvård. Under den tiden träffar utbildningsläkare patienter med stegrande svårighetsgrad och lär sig att ta hand om olika sjukdomar samt lär känna patientvägar inom sjukvården.

Under utbildningen har man kontinuerligt, daglig handledning av erfarna handledare som är specialister inom allmänmedicin.