Digitala vårddagen 2024

Digitala vårddagen 2024

Bra Liv nära - Vårdcentralerna Bra Livs digitala mottagning
Bra Liv nära - Vårdcentralerna Bra Livs digitala mottagning

– insikter och erfarenheter från verkligheten. Hur jobbar vi idag med digitala mottagningar? Vad funkar, vad funkar inte? Hur kommer vi att arbeta i den nära framtiden?

Välkommen till en dag för och av de som arbetar praktiskt med digital vård! 

 

Tema: Enklare och bättre för alla!

Program

9:00-9:30 FIKA / registrering
9:30-10:00

Välkommen!

Thomas Gustafsson regionråd 

Ulf Österstad verksamhetschef Bra Liv nära

10:00-10:15

Inspiration: Vi hjälps åt över hela länet

Mikael Procopan och Maria Sorina

10:15-11:00

Gruppdiskussion

Hur hjälps vi åt bättre? 

Vilka kanaler och arbetssätt? 

11:00-11:15

Inspiration: 

Att vända på steken. Vård när patienten behöver den istället för kontroller. 

Elisabeth Ankarcrona, Bra Liv Habo vårdcentral

11:15-12:30

Gruppdiskussion

Hur ser resan ut till att alla har AsthmaTuner och ändrade arbetssätt? 

12:30-13:30

LUNCH

13:30-14:00

Vad händer med vården när platsen inte spelar någon roll?

Peter Tyreholt

14:00-14:40

Gruppdiskussion

Vår digitala framtid - arbetssätt och samarbete i en digital värld. 

14:40-15:10 FIKA
15:10-15:40

Fortsättning gruppdiskussion

15:40-16:00 Avslutning