Sjukgymnastiken, Bra Liv Vrigstad vårdcentralsfilial

När du har problem som begränsar din rörelseförmåga kan du vända dig till oss. Det kan till exempel gälla smärta, stelhet, muskelsvaghet, yrsel och spänningar.

010-243 88 25

Sjukgymnasten undersöker och analyserar vad som kan vara orsaken till dina besvär. Utifrån analysen görs en behandlingsplan som kan innefatta träning, rådgivning, ergonomi eller andra behandlingsåtgärder som syftar till att bota eller lindra smärta och att förbättra eller behålla funktioner.

Boka tid

Du bokar tid på mottagning via telefon. Du behöver inte ha remiss från läkare. 

Hjälpmedel

Kryckor kan du köpa hos oss, men om du har behov av andra hjälpmedel hänvisar vi till kommunens sjukgymnast/ arbetsterapeut på telefon 0382-154 85.

Sjukgymnast Anders Wester och Sofia Johansson