Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Vrigstad vårdcentralsfilial

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-24 38 800

Mottagning

Tidsbokad mottagning helgfri måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Distriktsläkare

Catalina Gitan
Christoph Schröder

AT-läkare