Diabetesmottagningen, Bra Liv Vrigstad vårdcentralsfilial

På diabetesmottagningen ger vi dig råd, information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel. Du som har diabetes kan få remiss till fotvårdsterapeut.

010-24 38 800

Tidsbeställning och rådgivning

Måndag-fredag 8.00-16.00

Diabetessköterska Monika Jansson.