Arbetsterapin, Bra Liv Vrigstad vårdcentralsfilial

Vi stödjer dig som på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter.

010-24 38 835

Telefontid: Mån-fre kl. 8.30-9.30.

Upplever du svårigheter eller om du har frågor inom följande områden är du välkommen att höra av dig.

  • Svårigheter att klara din vardag och dagliga aktiviteter.
  • Handskador eller andra handproblem som t.ex. carpaltunnel syndrom, artros, reumatiska sjukdomar, rehabilitering efter radius fraktur, behandling och utredning efter stroke.
  • Minnesproblem eller svårigheter med koncentration.
  • Smärta som begränsar dig i vardagen.
  • Är du stressad? Har du svårt att få struktur och att hinna med dina vardagliga aktiviteter.

Tillsammans med dig utreder och planerar vi behandling, träning eller annat stöd som du behöver. Vi utgår ifrån din målsättning och för att du ska få en så fungerande vardag som är möjligt

Arbetsterapeuten ingår även i teamet vid bedömning och utredning vid nedsatt arbetsförmåga samt minnesutredning. 

Boka tid

Mottagning endast efter tidsbeställning per telefon, du behöver inte remiss från läkare. 

Arbetsterapeut Elin Friman

Hjälpmedel

Kryckor kan du köpa hos oss, men om du har behov av andra hjälpmedel hänvisar vi till kommunens sjukgymnast/ arbetsterapeut på telefon 0382-15485.