Psykosociala teamet, Bra Liv Vetlanda vårdcentral

Vi erbjuder psykosociala bedömningar, neuropsykiatriska basutredningar, stödsamtal och samtalsbehandling. De som kommer till oss har till exempel akut kris, ångest, depression, utmattning och stressproblematik.

010-243 20 22

Telefontid måndagar och torsdagar kl. 8:00-9:00

Vi kan även erbjda distalskontakt med psykosocila teamet

Logga in i appen Bra Liv nära(Extern länk)

 

Psykosociala teamet består av psykoterapeut, arbetsterapeut, psykiatrisjuksköterska och behandlingspedagog. 

Vi erbjuder psykologisk behandling både individuellt och i grupp, fysiskt eller via internet.

Individuellt arbetar vi med bland annat KBT (Kognitiv beteendeterapi).

Gruppbehandlingar som vi erbjuder just nu är en grupp för personer med utmattningssyndrom och en grupp för personer med blandade ångest- och depressionstillstånd. Samt även en grupp för personer som av olika anledningar behöver hjälp med omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans (ReDO).

De behandlingar som erbjuds via internet heter depressionshjälpen, ångesthjälpen, stresshjälpen, oroshjälpen och sömnhjälpen.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!