Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Vetlanda vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du får även hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering vid behov. Vi kan erbjuda telefonbesök och digitala besök, fysiska när det behövs.

010-243 20 10

Vi kan även erbjuda distanskontakt med läkare via vår app Bra Liv nära

Logga in i appen Bra Liv nära (Extern länk)