Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Vetlanda vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering. Vi kan erbjuda telefonbesök och digitala besök, fysiska när det behövs.

010-243 20 10

Vi kan även erbjuda distanskontakt med läkare. 

Logga in i appen Bra Liv nära (Extern länk)