Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Vetlanda vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-243 20 10

Vi kan även erbjda distalskontakt med läkare.

Logga in i appen Bra Liv nära(Extern länk)