Psykosociala teamet, Vaggeryds vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om krisutlösta besvär, stressymptom, sömnproblem, nedstämdhet och oro/ångestproblematik som bidrar till psykisk ohälsa. Teamet består av legitimerad psykoterapeut inom KBT, kurator, arbetsterapeut och sjuksköterska.

010-244 05 24

Anna Lönnheden, socionom/kurator

Telefontid
Mån, tis, ons klockan 11:00–11:30

Tors klockan 14:0014:30

Fre ojämna veckor klockan 11:00–11:30

 

010-244 05 73

Maj-Inger Elf, socionom/kurator, leg psykoterapeut

Telefontid månfre 8:008:30