Psykosociala teamet, Vaggeryds vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om krisutlösta besvär, stressymptom, sömnproblem, nedstämdhet och oro/ångestproblematik som bidrar till psykisk ohälsa. Teamet består av legitimerad psykoterapeut inom KBT, kurator, arbetsterapeut och sjuksköterska.

010-244 05 73

Maj-Inger Elf, socionom/kurator, leg. psykoterapeut 

Telefontid

  • Måndagfredag 8.008.30.

010-244 05 24

Anna Lönnheden, socionom/kurator 

Telefontid

  • Måndag–torsdag 13.00–13.30.