Kuratorsmottagningen Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att din livskvalitet ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet och ångestproblematik, som bidrar till psykisk ohälsa.

Kurator Wille Andersson
Telefon: 010-244 22 69

Kurator Olivia Kasha
Telefon: 010-244 22 68

Mottagning enligt överenskommelse

Telefontid måndag - fredag 08:30-09:00