Läkarmottagningen Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral

Läkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

Du kan ringa mottagningen dygnet runt. Du får via telefonsystemet besked om vilken tid du blir uppringd. Du kommer få tala med en sjuksköterska. 

010-244 22 35