Diabetesmottagningen Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral

Vi ger dig råd och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel

010-244 22 50

Du kan även ringa mottagningssköterskan på telefon 010-244 22 35.