Arbetsterapin Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

Arbetsterapin

010-244 22 54

Telefontid måndag-fredag 08:00-09:00

Arbetsterapeutens ansvarsområde är relaterat till alla de vardagliga aktiviteter som människor gör, men också till de aktiviteter som av olika anledningar är svåra att utföra. Vi ser till den totala vardagen, det vill säga egenvård, att sköta hem och familj, arbete/studier samt rekreation och vila. Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilket stöd eller rehabilitering du behöver för att hitta en hållbar hälsa över tid.

Rehabilitering innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.

Du kan höra av dig till oss vid:

  • Besvär från dina händer som påverkar din vardag (handrehabilitering)
  • Stress som påverkar din vardag
  • Svårigheter att strukturera din vardag
  • Svårigheter att klara dina vardagliga aktiviteter efter sjukdom eller skada.
  • Minnesutredning
  • Hälsofrämjande åtgärder i din vardag exempelvis riktade mot ergonomi och levnadsvanor.

 Bedömning gällande bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel sköts av kommunens hälso- och sjukvårdsteam.

Kontakta kommunens hälso- och sjukvårdsteam via kontaktcenter i Gislaveds kommun Telefon: 0371-81 000

Rehabkoordinator

010-244 22 55

Telefontid måndag-fredag 08:00-16:00

Till rehabkoordinatorn kan du vända dig om du har funderingar i sjukskrivningsfrågor. 
Rehabkoordinatorn samarbetar framför allt med  Försäkringskassan, men vi behov även med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten, både övergripande och i enskilda fall.