Arbetsterapin Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

Arbetsterapin

010-244 22 54

Telefontid måndag-fredag 8:00-9:00

Vi utreder och skräddarsyr vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Målet är att du så självständigt som möjligt ska klara ditt boende och din personliga vård, ha en aktiv fritid och lek, kunna gå i skolan eller arbeta.
Behandlingen går ut på att träna och ta till vara och utveckla både fysiska och psykiska funktioner, färdigheter och förmågor.

Rehabkoordinator

010-244 22 55

Telefontid måndag-fredag 8:00-16:00

Till rehabkoordinatorn kan du vända dig om du har funderingar i sjukskrivningsfrågor. 
Rehabkoordinatorn samarbetar framför allt med  Försäkringskassan, men vi behov även med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten, både övergripande och i enskilda fall.