Rehabkoordinator, Bra Liv Skillingaryd vårdcentral

Rehabkoordinatorn är en resurs på vårdcentralen för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller är sjukskrivna. Rehabkoordinatorns roll är att underlätta för patienten att återgå i arbete/arbetssökande eller vara kvar i arbete.

Kontakta  rehabkoordinatorn om du har frågor kring din sjukskrivning och/eller din rehabilitering.

Telefon

010-24 403 85

Telefontid: måndag-fredag 8-8.30    

Rehabkoordinatorn arbetar nära din läkare och övrig personal på vårdcentralen samt samarbetar med Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och vid behov även med Socialtjänsten.

Rehabkoordinatorn tar inga kontakter med andra utan ditt samtycke. Avsikten är att stödja dig och att du ska känna dig trygg med vad som händer.

För dig som patient kan rehabkoordinatorn

  • Vara ett stöd och coacha dig bland annat i kontakten med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och/eller arbetsgivare.
  • Vid behov ha kartläggande rehabiliteringsmöte/telefonsamtal med dig för att bland annat följa upp din sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
  • Kartlägga ditt rehabiliteringsbehov i samverkan med teamet på din vårdcentral.
  • Initiera tidiga insatser med arbetsgivare/Arbetsförmedlingen i samråd med din läkare och efter samtycke från dig.


För en bedömning om din sjukskrivning behöver förlängas ska du kontakta vårdcentralen i god tid innan. Du ringer då i första hand till våra rådgivningssköterskor för bokning av läkarbesök, 010-244 03 50.