Astmamottagningen, Bra Liv Skillingaryd vårdcentral

Du vända dig till oss för rådgivning om astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och hur du hanterar din astma. Vi ger dig råd och tips kring din medicinering. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

010-244 03 50

Telefontid måndag–fredag 8:00–17:00