Fysioterapin, Bra Liv Rydaholm vårdcentral

Till oss kan du vända dig om du vill ha råd och inspiration för att komma igång i fysisk aktivitet. Vi kan hjälpa dig att analysera orsaken till dina problem. Tillsammans planerar vi eventuell behandling eller andra åtgärder. Till oss kommer hela du, inte bara en kroppsdel.

010-244 17 76

Du kan kontakta oss exempel vid

  • Smärtor från muskler och leder i rygg, nacke och övriga kroppen
  • Rehabilitering efter skador
  • Stroke och andra neurologiska sjukdomar
  • Huvudvärk, migrän och yrsel
  • Stressrelaterade symtom
  • Andningsrelaterade symtom