Jobba på Bra Liv Rosenhälsan vårdcentral

På Bra Liv Rosenhälsan vårdcentral bemöter vi patienter och varandra med respekt och är närvarande i mötet. Vi är väl bemannade och har hög kompetens.

Bra Liv Rosenhälsan vårdcentral - vårdcentralen med respekt och omtanke!

På Bra Liv Rosenhälsan vårdcentral förstår vi värdet av det personliga mötet. Vi vet att det skapar trygghet och våra vägvisare i vardagen är kvalitet, struktur och kontinuitet. Vi ger ett gott bemötande och jobbar med en helhetssyn där hela människan är viktig. Vi är en av de större vårdcentralerna och ligger i de centrala delarna av Huskvarna. Hit är alla välkomna oavsett om man vill ha hjälp med sin livsstil, blivit sjuk eller behöver vaccineras inför en resa.

Att vara medarbetare hos oss

Bra Liv Rosenhälsan vårdcentral är en av de större vårdcentralerna i länet. Vi har en bra bemanning och har gjort oss kända som en fantastisk utbildningsplats. Alla kompetenser finns, vilket ger möjlighet till ständig utveckling.

Vi arbetar på Bra Liv Rosenhälsan vårdcentral

Vår enda vinst - patientens hälsa

Cirka 12 000 personer har valt oss till sin vårdcentral.

Vår verksamhet bedrivs utan vinstsyfte. Alla pengar går tillbaka till verksamheten och används för utveckling, investeringar och utbildningar som kommer patienten tillgodo vid nästa besök.

Miljön och en hållbar framtid

Vårt miljöarbete tar sitt avstamp i vardagen där såväl avfallssortering, resursbesparingar och en ansvarsfull förskrivning av läkemedel är viktiga faktorer för att agera hållbart. 

Kontaktperson

Anette Sparf
Verksamhetschef
010-242 35 56
anette.sparf@rjl.se