Vaccinationsmottagningen, Bra Liv Rosenhälsans vårdcentral

Du kan vända dig till oss när du vill ha råd och tips angående vaccination inför utlandsresan.

010-242 35 50

Måndag-fredag 13.00-17.00