Vaccinationsmottagningen, Bra Liv Rosenhälsan vårdcentral

Du kan vända dig till oss när du vill ha råd och tips angående vaccination inför utlandsresan.

010-242 35 50

Måndag-fredag 13.00-17.00

Läs mer om reseråd och vaccinationer på 1177 (Extern länk)