Hjärtsjuksköterskemottagning, Bra Liv Rosenhälsan vårdcentral

Vi ger råd och tips om behandlingsåtgärder och möjligheter till egenvård vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt.

010-242 35 50

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Vi ger råd och tips om behandlingsåtgärder och möjligheter till egenvård vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt.

Vårt arbete går ut på att hjälpa dig att förändra din livsstil och följa upp din sjukdom med regelbundna kontroller. Det är viktigt att du själv kan styra behandlingen och hantera de symtom som uppkommer.

Vi hjälper även till vid insättning och justering av vissa läkemedel efter samråd med ansvarig läkare.