Distriktsläkarmottagning, Bra Liv Rosenhälsans vårdcentral

Distriktsläkaren behandlar och ger råd om skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remiss till specialistvård och rehabilitering.

010-242 35 50

Dygnet runt 

Boka alltid tid för besök.