Astma- och KOL-mottagningen, Bra Liv Rosenhälsans vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

010-242 35 50

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Astma- och KOL-sköterska

  • Ann Liljegren

Astmaskola

I vår astma- och KOL-skola får du lära dig hur du kan hantera din astma och KOL. Du får råd och tips kring medicinering.

Barn under sju år hänvisas till barn- och ungdomsmedicinska mottagningen.