Läkarmottagningen, Bra Liv Reftele vårdcentralsfilial

Läkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-244 22 35