Diabetesmottagningen Bra Liv Reftele vårdcentralsfilial

Vi ger dig råd och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel

010-244 22 50

Telefontid måndag 8-16