Astmamottagningen Bra Liv Reftele vårdcentralsfilial

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

För att komma i kontakt med astmasköterskan, ring mottagningssköterska på 010-244 22 35