Astmamottagningen Bra Liv Reftele vårdcentralsfilial

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

010-244 22 35

Just nu kan du inte ringa direkt till astmasköterskan utan du får vända dig till mottagningen på Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral.