Rehabkoordinator på Bra Liv Råslätt vårdcentral

Som rehabkoordinatorer är vi en resurs på vårdcentralen för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller är sjukskrivna, i syfte att underlätta för patienten att återgå i arbete/arbetssökande eller vara kvar i arbete.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring din sjukskrivning och/eller din rehabilitering på telefon: 010-242 37 31.

Arbetsterapeut och rehabkoordinator
Ming Thongchai

Arbetsterapeut och rehabkoordinator
Kristina Arvidsson

Vi arbetar nära din läkare och övrig personal på vårdcentralen.

Vi samarbetar med Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och vid behov även med Socialtjänsten. 

Som rehabkoordinator tar vi inga kontakter med andra utan ditt samtycke. Avsikten är att stödja dig och att du ska känna dig trygg med vad som händer.

För dig som patient kan jag

  • vara ett stöd och coacha dig bland annat i kontakten med Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen och/eller arbetsgivare.
  • initiera tidiga insatser med arbetsgivare/ arbetsförmedling i samråd med din läkare och efter samtycke från dig.   
  • vid behov ha kartläggande rehabmöte/telefonsamtal med dig för att bl.a. följa upp din sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
  • kartlägga ditt rehabiliteringsbehov i samverkan med teamet på vårdcentralen.

För en bedömning av om din sjukskrivning behöver förlängas ska du kontakta vårdcentralen i god tid innan. Du ringer då i första hand till våra rådgivningssköterskor.

För bokning av läkarbesök: telefon 010-242 37 00.