Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Råslätt vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-242 37 00

 

Mottagningstider

Måndag-fredag 8.00-17.00

Distriktsläkare

Ann Söderström
Claes Hultberg
Maria Mauritz
Issa Kojoj
Maria Birgerheim
Sebastian Johansson

ST-läkare

Sally Hassan
Ingrid Walan
Simon Alfraeus
Vaida Palsiene
Vidmantas Palsis
Kaspars Deicmanis
Elina Dybelius
Andreas Stomby
Kajsa Bokne