Astmamottagningen, Bra Liv Råslätt vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi ger dig råd och tips kring din medicinering och kontrollerar din lungfunktion.

010-242 37 00

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Astma/KOL-sköterska Maria Sandstedt och Ulrika Johannesson.