Arbetsterapin, Bra Liv Råslätt vårdcentral

Vi stödjer dig som på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter.

Du kan nå oss på telefonnummer: 010-242 37 31.

Arbetsterapeut och rehabkoordinator
Ming Thongchai

Arbetsterapeut och rehabkoordinator
Kristina Arvidsson

Behandling

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med handskador, frakturer, ledbesvär och övriga problem med händer och fingrar. Arbetsterapeuten kan upprätta ett träningsprogram, ge ergonomisk rådgivning och annan behandling. Vid behov tillverkas eller utprovas färdiga ortoser (stödförband).

Arbetsterapeuten kan även hjälpa dig att hitta balansen i vardagen vid t.ex. stressrelaterad ohälsa eller återuppta aktiviteter vid nedstämdhet/depression. Arbetsterapeuten ger även ergonomisk rådgivning till patienter med smärtproblematik.

Hos arbetsterapeuten kan du även få uppföljning och träning efter stroke eller annan neurologisk sjukdom. Arbetsterapeut ingår i minnesteamet som vid behov gör demensutredningar och uppföljningar av tidigare demensutredningar.

Hjälpmedel och bostadsanpassningar får du hjälp med av kommunen. Kommunens arbetsterapeuter når du via kommunens telefonväxel.