Psykosociala enheten, Bra Liv Öxnehaga vårdcentral

Primärvården har uppdrag att bedöma och behandla psykisk ohälsa hos personer över 18 år.

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan exempelvis handla om ångestproblematik, stress, nedstämdhet och krisreaktioner. I psykosociala teamet på Öxnehaga vårdcentral arbetar kurator och psykolog. Våra insatser ska vara av korttidskaraktär.

Kontakta oss genom att ringa på telefon 010-242 36 00.

Du kan även kontakta oss via
1177 e-tjänster (Extern länk)