Diabetesmottagningen, Bra Liv Öxnehaga vårdcentral

Vi ger dig råd och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

010–242 36 48