Astmamottagningen, Bra Liv Öxnehaga vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.

010–242 36 00

Telefontid måndag-fredag 8.00–17.00.