Arbetsterapin, Bra Liv Öxnehaga vårdcentral

Vi hjälper dig att komma tillbaka till en fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010–242 36 34

Telefontid måndag–fredag 08.15–15.30

Behandling

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd som du behöver. Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara din personliga vård och ditt boende, kunna gå i skolan eller arbeta, samt ha en aktiv fritid.

Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.
Du kan få stöd i att förbättra din förmåga, att hitta nya strategier och  att få  balans mellan aktivitet och vila.