Jobba på Bra Liv Nässjö vårdcentral

Vi är en av de större vårdcentralerna i Nässjö och värdesätter det personliga mötet med patienten. Förutom Nässjö utbildningscentrum där vi hjälper till att utbilda nya läkare i länet har vi täta utbyten med vårdcentralen i Bodafors och vår filial i Malmbäck. Ett ovärderligt nätverk för kunskap och utveckling.

Hälsa i trygga händer

Vår långa erfarenhet av att erbjuda vård gör oss till en etablerad vårdcentral i Nässjö. Vi är ett team på cirka 50 medarbetare som med patienten i fokus ser till att våra patienter erbjuds bästa möjliga vård. För oss är det viktigt att erbjuda patienten en fast läkarkontakt.

Att vara medarbetare hos oss

Att vara medarbetare på Bra Liv Nässjö vårdcentral innebär att du får arbeta i en utvecklande arbetsmiljö, där både mötet med patienten och samarbetet kollegor emellan skapar en arbetsplats där det är enkelt att trivas.

Bra Liv Nässjö vårdcentral är unik i sin satsning kring utbildningscentrum för läkare med utländsk legitimation. Det betyder att du som anställd hos oss får möjligheten att träffa och arbeta med läkarkollegor från hela länet. Det skapar en arbetskultur där kunskap och erfarenhetsutbyte blir ett naturligt inslag i arbetet.

Vår enda vinst - din hälsa

Cirka 15 000 personer har valt oss till sin vårdcentral.

Vår verksamhet bedrivs utan vinstsyfte. Alla pengar går tillbaka till verksamheten och används för utveckling, investeringar och utbildningar som kommer dig tillgodo nästa gång du besöker oss.  

Miljön och en hållbar framtid

Vårt miljöarbete tar sitt avstamp i vardagen där såväl avfallssortering, resursbesparingar och en ansvarsfull förskrivning av läkemedel är viktiga faktorer för att agera hållbart.