Tobaksavvänjningsmottagningen, Bra Liv Nässjö vårdcentral

Rökning är huvudorsaken till kronisk obstruktiv lungsjukdom och därför är rökstopp det viktigaste du kan göra för att må bättre.

Sluta röka är livsviktigt!

  • Du kan boka tid hos diplomerad tobaksavvänjare på vår app Bra Liv nära. Du träffar din behandlare genom ett digitalt videobesök. 

Boka tid i appen Bra Liv nära (Extern länk)

Att få stöd av en tobaksavvänjare är kostnadsfritt.

Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill.

Läs mer om att sluta röka på 1177.se (Extern länk)