Sjukgymnastiken, Bra Liv Nässjö vårdcentral

Våra behandlingar och pedagogiska insatser syftar till att göra dig medveten om dina kroppsliga resurser och därigenom förbättra dina möjligheter att klara det dagliga livets krav.

010–243 33 75

Telefontid meddelas när du ringer numret. 

Vår verksamhet är till för alla åldrar och inrymmer ett brett spektrum av insatser vi kan göra för dig som har problem i muskler och skelett, i nervsystemet, balansorganen och psyket, samt med lung- och hjärtsjukdomar.

Vårt arbete innefattar bland annat:

  • Att undersöka och bedöma
  • Att ställa funktionsdiagnos
  • Att ge information, råd och stöd, god egenvård
  • Att vid behov behandla
  • Att handleda och utbilda
  • Att utarbeta vård- och rehabiliteringsplaner
  • Att förebygga ohälsa 

 Tejpa foten vid smärta i hälen 

Kort version 

 

Lång version