Psykosociala teamet, Bra Liv Nässjö vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, lätt till medelsvår nedstämdhet och ångestproblematik, som inte är av psykiatrisk karaktär. Akuta ärenden hänvisar vi till psykiatriska klinikens akutmottagning. Vi kan erbjuda kognitiv beteendeterapi, KBT via internet, lösningsfokuserade samtal, rådgivning och krissamtal. All samtalsbehandling är korttidsinriktad.

Du behöver ingen remiss för att komma till oss. Telefontid meddelas när du ringer telefonnumret:
010-24 33 160

När du ringer någon av oss på den psykosociala enheten ber vi dig kort berätta om dina besvär och orsaken till att du söker oss. Därefter bokas en bedömningstid.

Vi gör tillsammans med dig en bedömning och kan därefter vid behov erbjuda samtal utifrån ett flertal behandlingsinriktningar.

Psykosociala enheten ger korttidsinriktade samtalsbehandlingar vid:

  • Depression lätt till medelsvår
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Ångest lätt till medelsvår
  • Komplicerade krisreaktioner
  • Psykosomatiska tillstånd

KBT via internet

Vi kan erbjuda KBT online vid problem med ångest, depression, stress eller sömnproblem.

Det är en internetbaserad behandling, vilket innebär att du som patient får ta del av ditt behandlingsmaterial via datorn med stöd av en behandlande kurator.

Internetbehandling är en effektiv behandlingsmetod som fungerar för många i behov av hjälp. En individuell bedömning görs om metoden är lämplig för dig.