Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Nässjö vårdcentral

Distriktsläkaren ansvarar för utredning och behandling av vanligt förekommande sjukdomar. Distriktsläkaren ansvarar även för remittering till specialistmottagningar eller sjukhus om patientens tillstånd kräver detta eller utredning och behandling inte längre kan skötas på distriktsläkarmottagning.

010–243 31 70

Måndag–fredag 8.00–17.00
Boka alltid tid för besök.