Astmamottagningen, Bra Liv Nässjö vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi kontrollerar även din lungfunktion.

010–243 31 87

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00 (röstbrevlåda)

Hos astmasjuksköterskan får du får lära dig hur du kan hantera din astma eller KOL-sjukdom. Du får råd och tips kring medicinering. Astmasköterskan kallar dig även för årliga kontroller.